Felanmälan

Observera att du ibland inte får någon kvittens efter att klicka på ”Skicka”. Meddelandet går fram till mottagaren ändå och du behöver inte skicka det igen.

Vänligen fyll i följande uppgifter:

Ange typ av anmälan (obligatorisk)
 Felanmälan Klagomål Beröm

Vad vill du anmäla/rapportera? (obligatorisk)

Ditt lägenhetsnummer (obligatorisk)

Din adress (obligatorisk)

Ange beskrivning i fältet nedan (Obligatorisk):

Ditt namn (obligatorisk)

Epost (obligatorisk)

Telefon dagtid

Mobilnummer (obligatorisk)

Ni kan gå in med huvudnyckel i min lägenhet. 

Svara på nedanstående fråga:
10+2=?