Sovstugan Fastigheter AB

Sovstugan Fastigheter AB äger och förvaltar hyresfastigheter. Bolaget bildades 1994 och har sitt säte i Stockholm. Fastigheterna är belägna i Hägersten söder om Stockholm. Vi är medlemmar i Fastighetsägarna.